USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS
AGENDA
ENQUESTA
En relació a la mediació intrajudicial:
1.- Conec la mediació i tinc formació específica per ser mediador.
2.-Conec la mediació però no tinc formació i m'interessaria tenir-la.
3.- Conec la mediació però no compleixo els requisits per ser mediador.
4.- No conec la mediació però m'interessaria rebre informació i / o formació.