USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

COMISSIONS DE TREBALL

Cultura, formació y Universitat

SUBCOMISSIÓ CONFERÈNCIES Coordinadora:
Sr. Daniel Ruíz Cancho

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sra. Mª Gracia Matas Oliva
 • Sr. Pedro Mir Llompart
 • Sra. Mercè García Millán
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Dª Eva Camarasa Juan

SUBCOMISIÓ DE FORMACIÓ CONTINUA Coordinadora:
Sra. Mercè García Millán

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sr. Marcos Martínez Vicedo
 • Sr. Remigi Gornés Marqués
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sra. Eva Camarasa Juan

Economia y pressupostos

Coordinador:
Sr. Federico Hermosel Garrigue

Membres:
 • Sra. Apol·lonia Julià Andreu
 • M. Julià Andreu
 • Sra. Mª Gracia Matas Oliva
 • Sr. Pedro Mir llompart

Relacions institucionals y administracions públiques

Coordinadora:
Sra. Emilia Goyanes Castro

Miembros:
 • Sr. Fco. Javier Hernández Manera


SUBCOMISSIÓ DE SEGURETAT SOCIAL Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sra. Adela Soriano Fiallega
 • Sr. Antoni Carbonell Torres

SUBCOMISSIÓ JUSTÍCIA Coordinadora:
Sra. Apol·lònia Julià Andreu

Membres:
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sr. Pedro Mir Llompart
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sr. Daniel Ruíz Cancho

Actes socials i esdeveniments

Coordinador:
Sr. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sra. Azucena López Perea
 • Sra. Adela Soriano Fiallega
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz.

Deontologia e intrusisme

Coordinador:
D. Pedro Mir Llompart

Membres:
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sra. Azucena López Perea
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sra. Mercè García Millán
 • Sr. Daniel Ruiz Cancho

Relacions externes, imatge y comunicació

Coordinadora:
Sra. Adela Soriano Fiallega

Membres:
 • Dña. Apol·lònia Julià Andreu
 • Dña. Maria Gracia Matas Oliva
 • Dña. Mercè García Millán
 • Sr. Fco. Javier Hernández Manera
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sra. Eva Camarasa Juan
 • Sr. José Manuel Raya Sánchez

Comisió de segurs colegials

Coordinadora:
Sra. Apol·lonia Julià Andreu

Membres:
 • Sra. Rosa Maria Oliver Forteza
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Comisió d'Eivissa i Formentera

Coordinador:
Sr. Marcos Martínez Vicedo

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu

Comisió de Menorca

Coordinador:
Sr. Remigi Gornés Marqués

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu

Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears

Coordinador:
Sr. Pedro Mir Llompart

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sra. Mercè García Millán
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz

Comisión Intercolegial Colegios Profesionales

Coordinador:
D. Pedro Mir Llompart

Miembros:
 • Sra. Apol·lònia Mª Julià Andreu
 • Sra. María Gracia Matas Oliva
 • Sra. Mercè García Millán
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sr. Daniel Ruiz Cancho