USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

COMISSIONS DE TREBALL

Cultura, formació y Universitat

SUBCOMISSIÓ CONFERÈNCIES Coordinador:
Sr. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • Sra. Apol·lonia Julià Andreu
 • Sr. Pedro Mir Llompart
 • Sra. Mercè García Millán

SUBCOMISIÓ DE FORMACIÓ CONTINUA Coordinador:
Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sr. Marcos Martínez Vicedo
 • Sr. Remigi Gornés Marqués

Economia y pressupostos

Coordinador:
Sr. Federico Hermosel Garrigue

Membres:
 • Sra. Apol·lonia Julià Andreu
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Sr. Pedro Mir llompart

Relacions institucionals y administracions públiques

Coordinador:
Sra. Emilia Goyanes Castro

SUBCOMISSIÓ DE SEGURETAT SOCIAL Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sra. Adela Soriano Fiallega
 • Sr. Antoni Carbonell Torres

SUBCOMISSIÓ JUSTÍCIA Coordinadora:
Sra. Apol·lònia Julià Andreu

Membres:
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sr. Francisco Ledesma Olmedo
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sr. Pedro Mir Llompart

Innovació y excel·lència

Coordinadora:
Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sra. Adela Soriano Fiallega
 • Dª Mercè García Millán
 • Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez
 • Sr. José Manuel Raya Sánchez

Actes socials i esdeveniments

Coordinador:
Sr. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sra. Azucena López Perea
 • Sra. Adela Soriano Fiallega

Deontologia e intrusisme

Coordinador:
Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Membres:
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sra. Azucena López Perea
 • Sr. Pedro Mir Llompart
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz

Relacions externes, imatge y comunicació

Coordinadora:
Sra. Adela Soriano Fiallega

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Dª Mercè García Millán

SEGURS COLEGIALS Coordinadora:
Sra. Apol·lonia Julià Andreu

Membres:
 • Sra. Rosa Maria Oliver Forteza
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva

EIVISSA FORMENTERA Coordinador:
Sr. Marcos Martínez Vicedo

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu

MENORCA Coordinador:
Sr. Remigi Gornés Marqués

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu

Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears

Coordinador:
Sr. Rafael Cerdó Pérez

Membres:
 • Sra. Apol·lònia Julià Andreu
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sr. Miguel Valens Gutiérrez
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sra. Mercè García Millán

Comisión Intercolegial Colegios Profesionales

Coordinador:
D. Rafael Cerdó Pérez

Miembros:
 • Sra. Apol·lònia Mª Julià Andreu
 • Sra. María Gracia Matas Oliva
 • Sra. Mercè García Millán
 • Sr. Jesús Avilés Muñoz
 • Sr. Pedro Mir Llompart
AGENDA