USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

COMISSIONS DE TREBALL

Cultura, formació y Universitat

SUBCOMISSIÓ CONFERÈNCIES Coordinadora:
Dª. Mercè García Millán

Membres:
 • D. Daniel Ruiz Cancho
 • D. Jose Manuel Raya
 • D. Federico Hermosel

SUBCOMISIÓ DE FORMACIÓ CONTINUA Coordinadora:
Dª. Daniel Ruiz Cancho

Membres:
 • D. Federico Hermosel Garrigue
 • Dª. Mercè García Millán
 • D. Jose Manuel Raya

Economia y pressupostos

Coordinador:
D. Federico Hermosel Garrigue

Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu
 • D. Pedro Mir Llompart

Relacions institucionals y administracions públiques

Coordinadora:
Dª. Apol·lònia Ma Julià

Membres:
 • D. Fco. Javier Hernández Manera
 • Dª. Mercè García Millán
 • Dª. Francisca Rufiandis


SUBCOMISSIÓ DE SEGURETAT SOCIAL Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu
 • D. Jesús Avilés Muñoz
 • Dª. Adela Soriano Fiallega
 • D. Antoni Carbonell Torres
 • Dª. Mercè García Millán
 • Dª Eva Camarasa Juan

SUBCOMISSIÓ JUSTÍCIA Coordinadora:
Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu

Membres:
 • Dª. Maria Gracia Matas Oliva
 • D. Pedro Mir Llompart
 • D. Jesús Avilés Muñoz
 • D. Daniel Ruiz Cancho
 • D. Jose Manuel Raya

Actes socials i esdeveniments

Coordinador:
D. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • Dª. Azucena López Perea
 • Dª. Adela Soriano Fiallega
 • D. Jesús Avilés Muñoz

Deontologia e intrusisme

Coordinador:
D. Pedro Mir Llompart

Membres:
 • Dª. Maria Gracia Matas Oliva
 • D. Jesús Avilés Muñoz
 • Dª. Mercè García Millán
 • D. Daniel Ruiz Cancho
 • D. José Manuel Raya Sánchez

Relacions externes, imatge y comunicació

Coordinadora:
Dª. Adela Soriano Fiallega

Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu
 • Dª Mercè García Millán
 • D. Fco. Javier Hernández Manera
 • D. José Manuel Raya Sánchez

Comisió de segurs colegials

Coordinadora:
Dª. Mercè García Millán

Membres:
 • Dª. Rosa Maria Oliver Forteza
 • D. Pedro Mir Llompart
 • Dª. Francisca Rufiandis

Comisió d'Eivissa i Formentera

Coordinador:
D. Marcos Martínez Vicedo

Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu

Comisió de Menorca

Coordinador:
D. Remigi Gornés Marqués

Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu

Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears

Coordinador:
D. Pedro Mir Llompart

Membres:
 • Dª. Apol·lònia M. Julià Andreu
 • D. Federico Hermosel Garrigue
 • Dª. Maria Gracia Matas Oliva
 • Dª. Mercè García Millán
 • Dª Eva Camarasa Juan

Comisión Intercolegial Colegios Profesionales

Coordinador:
D. Pedro Mir Llompart

Membres:
 • Dª. Apol·lònia Mª Julià Andreu
 • Dª. Mercè García Millán
 • D. Daniel Ruiz Cancho
 • Dª. Francisca Rufiandis