USUARIS REGISTRATS

AGENDA

AGENDA

Col·legi Junta Govern
REUNION COMISION DE CULTURA, FORMACION Y UNIVERSIDADES
Lloc: 
Virtual (Palma de Mallorca)
Dimecres 7 d'abril de 2021

13:00 h.

Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, Dª Mª Gràcia Matas, D. Federico Hermosel, Dª Emilia Goyanes, Dª Mercè García, D. Jesús Avilés y D. Daniel Ruiz. 

  • Esdeveniment: REUNION COMISION DE CULTURA, FORMACION Y UNIVERSIDADES
  • Lloc: Virtual (Palma de Mallorca) ,
  • Nom: Cognoms:
  • Hora de registre:
  • Preu:

    Després, enviï una còpia del comprovant a l'adreça %EMAIL%.

    Recordi que la seva plaça quedarà reservada només després de la recepció del comprovant de pagament.

ENQUESTA
Quina és la vostra opinió sobre l'ús d'Intel·ligència Artificial i l'automatització en les relacions laborals i gestió de RRHH?
A favor, milloren l'eficiència i la precisió.
A favor, però sense descuidar la interacció humana.
En contra, poden posar en risc la privacitat i generar desigualtats.
En contra, posen en perill llocs de treball i la professió de graduat social.