USUARIS REGISTRATS

AGENDA

AGENDA

Cursos
JORNADAS LABORALISTAS REFORMA LABORAL
Jornadas Laboralistas Reforma Laboral

Estat: Inscripció tancada

Lloc: 
Sede Colegial
Dijous 10 de febrer de 2022

15:30 h.

Divendres 11 de febrer de 2022

10:00 h.

Organiza el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. 

 

Titulo:  Jornadas Laboralistas Reforma Laboral

         Programa: 

 

Director / Coordinador:

Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus, Presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Illes Balears.

 

Jueves 10

15:30h Acreditaciones.

16:00h. Presentación:

Ilma. Sra. Dª Apol·lònia Mª Julià Andreu, Presidenta del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus, Presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Illes Balears.

 

16:15h. Ponencia:

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN LA REFORMA Y EN CONCRETO, LOS CONTRATOS FORMATIVOS.

D. Adrià Todolí Signes. Profesor Titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de Valencia.

Coloquio.

 

17:30 h. Ponencia:

CONTRATOS TEMPORALES TRAS LA REFORMA Y ASPECTOS LABORALES DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

D. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz, Profesor Agregado y Titular de Universidad acreditado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat Oberta de Catalunya.

Coloquio.

 

19:00 h. Ponencia:

CONTRATOS FIJOS-DISCONTINUOS.

Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus, Presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Illes Balears.

Coloquio.

 

VIERNES 11

10:00h. Ponencia:

       LA NUEVA EXTINCIÓN DEL CONTRATO INDEFINIDO POR MOTIVOS INHERENTES A LA PERSONA TRABAJADORA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

      Sra. Dª. Sandra Verger Rufian, Graduada Social y Abogada, Directora General de la Asociación de Constructores de Baleares.

Coloquio.

 

11:00h. Ponencia:

ERTES Y MECANISMO RED

Ilmo. Sr. D. Miquel Ángel Falguera Baró, Magistrado Especialista del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Coloquio.

 

12:30h Ponencia:

CONVENIOS COLECTIVOS Y REFORMA DEL ART. 42 ET.

Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Coloquio.

 

La intervención de los ponentes será en formato presencial, streaming o dual, en función de la evolución de la pandemia.

 
 
Precio inscripción:
 
Asistencia presencial:
 
Colegiados Ejercientes Mallorca- Gratis
Colegiados No Ejercientes – 30€
Precolegiados- 30€
Empleados GS Ejerciente – 40€
Externos y Otros profesionales- 90€
 
Asistencia streaming:
 
Colegiados Ejercientes Ibiza y Menorca - Gratis
Colegiados Ejercientes Mallorca- 60€
Colegiados No Ejercientes- 80€
Precolegiados- 80€
Empleados GS Ejerciente  – 80€
Externos y Otros profesionales - 100€
 
 
La cuota de inscripción deberá estar abonada con anterioridad
          al dia 7 de febrero, mediante transferencia a:
 
          CAIXABANK ES17 2100 0256 7902 0025 9112
          (enviar justificante a info@cgsbaleares.com).
 
 
Política de Cancelación: Se admitirán devoluciones cancelando la reserva antes de las 12 horas del día 7 de febrero, posterior a esta fecha, la cancelación se penalizará con el 50% del precio establecido.
 
 
Le recordamos el obligado cumplimiento  de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 durante su permanencia en el Colegio: mantenimiento de distancia interpersonal de seguridad, uso adecuado de mascarilla protectora y aportación del Certificado Covid, requisito indispensable, que le será solicitado a la entrada por personal del Colegio.

 

A fin de evitar colas y esperas, se adelanta la entrega de acreditaciones y comprobación de certificado COVID a las 15.00 horas del jueves 10 de febrero. Para acceder a las Jornadas el viernes 11 se presentará la acreditación, en caso de no llevarla, se le volverá a requerir el Certificado COVID.

 

 

Formulari de preinscripció

Cursos

Jornadas Laboralistas Reforma Laboral

ONLINE
  • lloc: Sede Colegial

*No oblidi que els camps assenyalats amb un signe (*) i destacats en vermell són obligatoris.

En compliment d'allò que s'estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, s'informa que les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari quedaran registrades en un fitxer, anomenat GESTIO FUNDACIO, registrat en l'Agència espanyola de Protecció de Dades amb el número d'inscripció 2160112275, propietat de la FUNDACIO DE GRADUATS SOCIAL DE LES ILLES BALEARS, amb domicili al carrer Parellades 12 A baixos, 07003 Palma. La finalitat de l'esmentat fitxer és la de gestionar les activitats formatives o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga. Vostè té dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació que haurà d'exercir mitjançant escrit a l'adreça abans indicada.

  • Esdeveniment: Jornadas Laboralistas Reforma Laboral
  • Lloc: Sede Colegial,
  • Nom: Cognoms:
  • Hora de registre:
  • Preu:

    Després, enviï una còpia del comprovant a l'adreça %EMAIL%.

    Recordi que la seva plaça quedarà reservada només després de la recepció del comprovant de pagament.

ENQUESTA
T'agradaria que el Col·legi proporcionés més oportunitats per millorar habilitats interpersonals i de lideratge, com ara comunicació efectiva o lideratge?
Sí, em beneficiaria molt més formació en aquest àmbit.
Potser, depenent dels detalls específics del programa.
No, prefereixo enfocar-me en habilitats tècniques i acadèmiques.
Encuesta finalizada