USUARIS REGISTRATS

AGENDA

AGENDA

Conferencias
FORO NEGOCIACION COLECTIVA: CONVENIO COLECTIVO SECTOR DE INDUSTRIAS DE PANADERIAS Y PASTELERIAS DE ILLES BALEARS Y REFERENCIA AL CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS DE ÁMBITO NACIONAL
FORO NEGOCIACION COLECTIVA: CONVENIO COLECTIVO SECTOR DE INDUSTRIAS DE PANADERIAS Y PASTELERIAS DE ILLES BALEARS y referencia al CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS DE ÁMBITO NACIONAL

Estat: Inscripció tancada

Lloc: 
Sede Colegial
Dijous 22 de setembre de 2022

16:00 h.  19:00 h.

ORGANIZA: El Il.ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears.


Ponente: D. Lorenzo Tur Gil. Graduado Social.

Programa:

1.- Estudio y aspectos más significativos, con especial atención al ámbito personal, del Convenio Colectivo del sector de las industrias de panadería y pastelería de les Illes Balears.

2.- Resumen nuevo convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios.


 

  MALLORCA

PRECIO  JORNADAS

PRESENCIALES

SESIONES INDIVIDUALES

 

COLEGIADO EJERCIENTE LIBRE Y DE EMPRESA

 EMPLEADOS DE EJERCIENTE LIBRE

65,00 €

 

COLEGIADO NO EJERCIENTE

80,00 €

 

PRE-COLEGIADO

 

40,00 €

 

EXTERNOS (SOCIOS Y COLABORDORES Y OTROS PROFESIONALES)

100,00 €

 

 

IBIZA Y FORMENTERA

MENORCA

PRECIO  JORNADAS 

VIDEOCONFERNECIA

SESIONES

INDIVIDUALES

 

COLEGIADO EJERCIENTE

Y SUS EMPLEADOS

55,00 €

COLEGIADO NO EJERCIENTE

 

68,00 €

 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:

COLEGIADOS, EMPLEADOS:
1. Cumplimentar formulario on-line en la web y se factura de la manera habitual.

PRECOLEGIADOS Y EXTERNOS:

1.Cumplimentar formulario on-line en la web.
2. La cuota de inscripción deberá estar abonada con anterioridad al día 20 de septiembre, mediante transferencia bancaria a CaixaBank: ES17 2100 0256 7902 0025 9112
3. Enviar justificante a través de  info@cgsbaleares.com, juntamente con la cuota de inscripción.

 


POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Se admitirán devoluciones cancelando la reserva antes de las 12 horas del día 20 de septiembre, posterior a esta fecha, la cancelación se penalizará con el 50% del precio establecido.

Formulari de preinscripció

Conferencias

FORO NEGOCIACION COLECTIVA: CONVENIO COLECTIVO SECTOR DE INDUSTRIAS DE PANADERIAS Y PASTELERIAS DE ILLES BALEARS y referencia al CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS DE ÁMBITO NACIONAL

ONLINE
  • lloc: Sede Colegial

*No oblidi que els camps assenyalats amb un signe (*) i destacats en vermell són obligatoris.

En compliment d'allò que s'estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, s'informa que les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari quedaran registrades en un fitxer, anomenat GESTIO FUNDACIO, registrat en l'Agència espanyola de Protecció de Dades amb el número d'inscripció 2160112275, propietat de la FUNDACIO DE GRADUATS SOCIAL DE LES ILLES BALEARS, amb domicili al carrer Parellades 12 A baixos, 07003 Palma. La finalitat de l'esmentat fitxer és la de gestionar les activitats formatives o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga. Vostè té dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació que haurà d'exercir mitjançant escrit a l'adreça abans indicada.

  • Esdeveniment: FORO NEGOCIACION COLECTIVA: CONVENIO COLECTIVO SECTOR DE INDUSTRIAS DE PANADERIAS Y PASTELERIAS DE ILLES BALEARS y referencia al CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS DE ÁMBITO NACIONAL
  • Lloc: Sede Colegial,
  • Nom: Cognoms:
  • Hora de registre:
  • Preu:

    Després, enviï una còpia del comprovant a l'adreça %EMAIL%.

    Recordi que la seva plaça quedarà reservada només després de la recepció del comprovant de pagament.