USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 4 d'abril de 2019
Noticias generales

Conferència: "Garantitzar el Registre de Jornada: implicacions i solucions pràctiques"

Palma, 4 d'abril 201 9

Dimarts, dia 2 d'abril, es va impartir una conferència a la nostra escola per part del Sr. José Manuel Raya, Graduat Social, Advocat i Màster en Advocacia Digital i Noves Tecnologies, comptant amb una gran acceptació ja que l'aforament de la sala es va completar.

Va assistir a la Conferència, la nostra Presidenta, Apol•lònia Julià Andreu i durant la mateixa es van abordar les implicacions i solucions que suposarà l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. En un aspecte concret, el que implica aquesta normativa és que l'obligació del registre de la jornada, que ja existia per als treballadors a temps parcial, s'estén a tots els treballadors. Aquest canvi entrarà en vigor el 12 de maig del 2019.
Asistió a la Conferencia, nuestra presidenta, Apol•lònia Julià Andreu y durante la misma se abordaron las implicaciones y soluciones que supondrá la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. En un aspecto concreto, lo que implica esta normativa es que la obligación del registro de la jornada, que ya existía para los trabajadores a tiempo parcial, se extiende a todos los trabajadores.

Este cambio entrará en vigor el 12 de mayo de 2019.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació