USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 22 de juny de 2022
Noticias generales

Conferència sobre Butlletins de Notícies RED.Qüestions pràctiques i de procediment

Palma, 22 de juny de 2022

Ha tingut lloc en la seu corporativa del Col·legi de Graduats Socials de Balears, la conferència sobre “Butlletins de Notícies RED. Revisió. Qüestions pràctiques i de procediment”.

Felipe Bravo González, Cap de Servei Administració Electrònica i Sistema RED de la Direcció Provincial de la TGSS, ha impartit la sessió en la qual ha compartit informació molt útil per als col·legiats assistents.

L'acte ha estat presentat per Apol·lònia Julià, Presidenta del Col·legi.
AGENDA
ENQUESTA
Considera interessant per als Graduats Socials que desitgin iniciar-se en la intervenció judicial que el Col·legi creï una llista de Graduats Socials amb experiència que acceptin companys per acompanyar-los i instruir-los al Jutjat del Social?
Ho considero interessant i necessari quan un s'inicia.
No ho considero necessari.
No acudeixo al Jutjat del Social.