USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 29 de novembre de 2023
Noticias generales

Audiència especial amb la Presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, amb motiu del 50è aniversari del Col·legi

Palma, 29 de novembre de 2023

El 29 de novembre, l'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Balears celebra una audiència espe-cial amb la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, amb motiu del 50è aniversari del Col·legi.

Aquesta trobada no només representa un reconeixement a la trajectòria del Col·legi de Graduats Socials de Balears, sinó també una oportunitat per enfortir llaços amb les institucions governamentals. Durant l'esdeveniment, s'ha fet entrega a la presidenta d'un obsequi commemoratiu, simbolitzant el respecte mutu i la col·laboració contínua entre el Col·legi i el Govern de les Illes.

Van assistir diversos membres de la Junta de Govern, incloent la Presidenta Apol·lònia Mª Julià; les Vi-cepresidentes, Maria Gracia Matas i Mercè García; el Tresorer, Federico Hermosel; el Secretari General, Pedro Mir; el Comptador, Jesús Avilés, i els Vocals, Eva Camarasa, Francisca Rufiandis i Daniel Ruiz.

En el seu discurs, la Presidenta del Govern, Marga Prohens, va destacar la importància dels graduats socials: "Feu una feina imprescindible per a traslladar la normativa que aproven els polítics a les em-preses", va afirmar. També va emfatitzar la "seguretat jurídica" que aporten aquests professionals, així com el seu paper en la interpretació de lleis i en la vigilància "per al correcte funcionament de les rela-cions laborals".
Prohens va agrair la feina dels graduats socials, ressaltant el seu paper "essencial" durant la pandèmia, una època de molts canvis normatius i d'adaptació i aprenentatge constant. "Teniu les portes obertes per ajudar-nos a que, quan aprovem una normativa, sigui per fer les coses més fàcils, que l'Administra-ció ho faci més fàcil als administradors, que són els ciutadans i les empreses. Estem aquí per fer les co-ses fàcils, ajudar a la gent i no crear nous problemes", va concloure.

A mesura que el Col·legi segueix avançant cap al futur, aquesta trobada simbolitza la nostra duradora contribució a la comunitat i el paper rellevant dels i les Graduats Socials en el panorama social i laboral de les Illes.