USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 9 de maig de 2024
Noticias generales

Sessió informativa sobre l'IRPF 2023

Palma, 9 de maig de 2024

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, va organitzar, a la seu col·legial, una sessió informativa sobre l'IRPF 2023 impartida per Jesús Murillo, Administrador de l'AEAT a Inca i presentada per Federico Hermosel, tresorer del col·legi.

Durant la sessió es van analitzar les novetats normatives relatives a l'IRPF per a l'any fiscal 2023. Això va incloure les millores en el programa RENTA WEB i les Dades Fiscals, així com les darreres resolucions de la Direcció General de Tributs, del Tribunal Econòmic-Administratiu, i sentències rellevants del Tribunal Suprem en matèria d'IRPF.

Els temes principals tractats van ser les obligacions de declarar, els nous límits i supòsits de tributació, les noves exempcions i els diferents rendiments i ingressos que afecten la declaració de l'IRPF. També es van abordar les deduccions estatals i autonòmiques, incloent la regulació per a noves inversions i beneficis fiscals per a millores en eficiència energètica i l'adquisició de vehicles elèctrics.

La sessió va ser accessible tant de manera presencial com en línia, facilitant la participació d'un major nombre de col·legiats de les illes per actualitzar els seus coneixements fiscals i entendre millor els canvis recents en materia fiscal que afecten la declaració d'impostos.