USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 6 de juny de 2024
Noticias generales

Primera visita de la nova junta col·legial a Mutua Balear

Palma, 6 de juny de 2024

El dimecres 5 de juny, la nova Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Ba-lears va visitar les instal·lacions de Mutua Balear. Encapçalada per la presidenta Mercè García, la dele-gació va incloure les vicepresidentes Adela Soriano i Francisca Rufiandis. Aquesta visita va representar la primera presa de contacte entre ambdues entitats des que la nova junta assumís les seves funcions el passat 16 d'abril.

La comitiva va ser rebuda pel director gerent de Mutua Balear, Wàlfrid Ivern, i els sotsdirectors gene-rals Andreu Vecina i Xavier Simonet. Durant el recorregut per les Oficines Centrals, les representants del Col·legi van conèixer de prop la feina dels diversos departaments, incloent el Servei d'Atenció al Col·laborador i els departaments de Prestacions i Afiliació. Posteriorment, van visitar l'Hospital Mutua Balear, situat al centre de Palma, que ostenta l'acreditació de nivell III atorgada pel Govern de les Illes Balears.

En concloure la visita, la presidenta va qualificar l'experiència com a "molt productiva" i va ressaltar la importància de la col·laboració contínua entre Mutua Balear i el Col·legi per oferir formació específica sobre prestacions que poden suscitar dubtes entre el col·lectiu. "El nostre paper és fer d'enllaç entre les mútues i els despatxos de graduats socials", va afirmar.

Quant als objectius de la presidenta, va subratllar la intenció de donar continuïtat a la formació, un dels grans pilars del col·legi, i va esmentar l'impuls d'un nou projecte per introduir la intel·ligència artificial en l'àmbit laboral. A més, va destacar la creixent rellevància de la gestió de tràmits relacionats amb administradors de societats estrangeres i nòmades digitals, una àrea que planteja reptes i dubtes per als col·legiats.

Per la seva banda, Wàlfrid Ivern va desitjar "la millor de les sorts" a la nova junta i va reafirmar el com-promís de Mutua Balear de mantenir una estreta col·laboració amb el Col·legi, una relació que ha perdurat durant