USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 10 de novembre de 2023
Noticias generales

Curs Avançat de Jubilació

Palma, 9 de novembre de 2023

El dilluns 6 de novembre, es va celebrar la II Edició del Pack de Cursos de Jubilació. Aquesta sessió avançada, que va seguir a les dues sessions prèvies de nivell bàsic, va oferir una formació integral i profunda en el tema de la jubilació.

El curs, impartit per Aina Verdera Mateu, Cap de Secció de Jubilació, Mort i Supervivència de l'INSS de les Illes Balears, es va centrar en aprofundir en alguns aspectes clau. Els participants van tenir l'oportunitat d'entendre en detall els requisits d'accés a les diferents modalitats de jubilació anticipada del sistema de seguretat social, incloent la jubilació parcial i els complements necessaris per al càlcul de la pensió de jubilació. A més, es va proporcionar una valuosa introducció a la tramitació de la jubilació sota la normativa internacional.

La qualitat del contingut presentat i la rellevància dels temes tractats reflecteixen el compromís del Col·legi i la Fundació de Graduats Socials de Balears amb la formació contínua i el desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Social i la jubilació.