USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 26 d'octubre de 2022
Noticias generales

El Col·legi de Graduats Socials de Balears es converteix en la primera ins-titució col·legial en tot l'Estat a iniciar la seva activitat en TikTok

Palma, 26 d'octubre de 2022

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Balears és la primera institució col·legial d’Espanya que ha iniciat l’activitat en la plataforma TikTok. Una iniciativa que ens converteix en pioners i que suposa un esforç important en la difusió de les nostres capacitats professionals i personals com a col·lectiu en xarxes socials, amb l'objectiu de donar a conèixer la nostra essencial figura, sobretot, entre els més joves.

De sempre, hem hagut de lluitar per explicar o diferenciar-nos de professions relacionades amb l'en-torn jurídic (advocats, gestors, …) o amb aquelles professions amb simplement un nom similar (trebal-ladors o assistents socials,…). Dins de les funcions d'aquest Col·legi com a institució representativa de tots nosaltres està la millora de la imatge col·lectiva i comunicació de les nostres aptituds professionals en la nostra societat i per això, i amb esperit totalment innovador respecte a altres institucions o col·legis similars, hem decidit fer un pas més en la nostra activitat comunicativa.

Dins de les activitats encaminades a aconseguir aquest objectiu de millora i difusió de la professió ini-ciem la creació de contingut en vídeo i digital amb la participació dels nostres col·legiats que poste-riorment es difondran a gran escala en xarxes socials.

El contingut consisteix en breus vídeos en els quals es resolen consultes comunes, de les quals rebem a desenes en els despatxos, presentant-nos com la professió més especialitzada en Dret Laboral i Seguretat Social. Sempre cercant la utilitat de les persones a les quals ens dirigim, ja que si no és útil per al ciutadà no serà útil per a l'objectiu que perseguim.

La temàtica abasta tot el Dret Laboral i Seguretat Social, com a contractació, emprats llar, incapacitats, autònoms, desocupació, acomiadaments, etc. Així mateix, dins d'aquesta campanya de difusió de la nostra figura com a experts en la matèria, realitzem contingut específic en matèria d'igualtat, concilia-ció de la vida familiar i no discriminació atès el conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

En definitiva, aquest salt és una gran oportunitat per a la difusió tant de la professió, com de la pròpia capacitat professional dels nostres col·legiats, en els mitjans on realment són presents els ciutadans d’avui.