USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 8 de maig de 2019
Noticias generales

El Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears i DMS Consulting signen un acord de col·laboració per a la implementació del registre de la jornada laboral

Palma, 8 de maig de 2018

El Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears i DMS Consulting signen un acord de col·laboració per a la implementació del registre de la jornada laboral Davant la nova llei que obliga el control horari d'empleats, l'assessoria legal mallorquina DMS Consulting, en col·laboració amb el Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, aposta per unir tecnologia i serveis legals i posa en marxa controldelhorario.com. El passat mes de març es va aprovar al Congrés dels Diputats la reforma de l'Estatut dels Treballadors, un reglament que entra en vigor el 12 de maig i que obliga les empreses al control i registre diari de la jornada laboral dels seus treballadors.

L'Estatut no estableix un model formal de registre ni un suport determinat sinó que, com a única formalitat, exigeix que s'inclogui "l'horari concret d'inici i finalització de la jornada". Aquest "terratrèmol" empresarial, l'objectiu principal és controlar els empleats a mitja jornada i computar les hores extres i les jornades especials, obliga a totes les empreses a adoptar una manera de registre per ajustar-se a la nova normativa.

DMS Consulting, una de les principals assessories legals de Balears, s'ha avançat a les necessitats generades per la nova llei i ha estat el primer despatx d'advocats i graduats socials de tot Espanya a llançar una plataforma per al registre de la jornada laboral. L'aplicació, anomenada controldelhorario.com, ha estat desenvolupada per un equip d'experts laboralistes i informàtics i es troba totalment operativa per IOS i Android així com per al fitxatge via web des de qualsevol PC.

Mitjançant una senzilla instal·lació i amb una quota a partir de 5 € mensuals que inclou suport tècnic, aquesta App permet estalviar temps en el control assistencial. Les principals característiques de controldelhorario.com són el fitxatge d'entrada i sortida mitjançant qualsevol dispositiu, la generació d'informes automatitzats i un sistema de geolocalització opcional activat únicament en el moment del fitxatge. Es tracta, sens dubte, d'una eina molt útil que ofereix una solució tècnica amb perspectives legals ja que serà vital com a prova en cas de conflictes laborals. La plataforma es troba ja en funcionament i, de fet, DMS Consulting i el Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears han signat un acord de col·laboració per implementar-la com a plataforma digital per als registres dels seus propis empleats i per fomentar la digitalització de les pimes i els despatxos professionals.

INCENTIU ALS COL·LEGIATS

Els col·legiats podran fer ús de la plataforma de registre de www.controldelhorario.com com a sistema de registre de jornada dels seus propis empleats de forma gratuïta indefinidament mentre estigui en vigor el present acord de col·laboració. Els col·legiats rebran per part de DMS-CEB Consulting, com a incentiu el 20% de l'import d'honoraris bruts sense IVA, percebuts en la prestació de serveis als seus clients, per l'ús de la plataforma controldelhorario.com.

Els col·legiats han d'informar de les empreses que han derivat a la plataforma de registre de jornada i els seus clients quedaran assignats a un codi per col·legiat. Al mes de desembre de cada any natural, mentre estigui en vigor el present acord, s'informarà a cada col·legiat de l'import de la comissió del 20% perquè emetin la corresponent factura en concepte de col·laboració.

La factura haurà de ser emesa amb data anterior a 31 de desembre d'aquest mateix exercici. El pagament d'aquest abonament es realitzarà mitjançant transferència bancària al mes següent a l'emissió de la factura. A l'àrea privada de la nostra web podrà consultar de manera permanent el conveni de col·laboració, així com el dossier i funcionament de la plataforma.

Més informació

AGENDA