USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 30 de setembre de 2022
Noticias generales

Entrevista a Daniel Ruiz, Vocal del Col·legi, en IB3 Ràdio sobre la situació del teletreball a Balears

Palma, 30 de septiembre de 2022Dos anys i mig després, amb un Reial Decret primer i una llei posteriorment, el teletreball és una modalitat que es limita a poques empreses i sectors de les illes.

Actualment, 25 mil treballadors treballen des de casa de manera habitual. Representa una forta baixada respecte d'un any enrere, quan el col·lectiu de teletreballadors sumava més de 46 mil professionals en la comunitat.

Avui dia, el volum d'ocupats que treballen en remot en l'arxipèlag suposa un 1’9% del total de l'Estat. L'auge inicial va propiciar la seva regulació a través d'una norma, que just ara compleix dos anys, i que volia garantir la igualtat de tracte entre treballadors a distància i presencials, i volia establir la voluntarietat i reversibilitat per totes dues parts.

La Llei posterior va introduir pocs canvis però defineix bé què és i com s'ha de gestionar el teletreball sempre que aquesta modalitat ocupi, almenys, un 30% de la jornada laboral.

Daniel Ruiz, Vocal del Col·legi de Graduats Socials de Balears, comenta en IB3 Ràdio els detalls de la norma i els dubtes que genera.

E:-Quina definició dona la llei del teletreball?

D.R.: La Llei 10/2021, primer dona una especificació a caràcter regular, però després delimita, temporalment i materialment, dins de la jornada. Diu que serà aplicable aquesta llei, a aquells treballadors que dins d'un període de tres mesos, treballin un mínim d'un 30% de la jornada laboral. El que equival al fet que treballin un mínim de 12 hores a la setmana.

E:-A quins treballadors i treballadores afecta?

D.R.: Ha de ser un lloc de treball que permeti fer el treball dins d'aquesta modalitat. No tots els treballs podran estar inclosos.

El més destacable que diu la llei és el caràcter voluntari de la prestació en teletreball i la seva reversibilitat. Això vol dir que només pot realitzar-se el teletreball si hi ha un acord per les dues parts. I cap de les parts, dins del contracte laboral, pot imposar aquesta modalitat.

E:-En aquests casos, l'empresa ha de pagar les despeses que pugui comportar el teletreball?

D.R.: Les normes laborals no obliguen al fet que el treballador proporcioni el seu correu o el seu telèfon particular, és l'empresa la que posa els mitjans. Això vol dir que si hi ha un acord de teletreball per totes dues parts, l'empresa haurà de proporcionar al teletreballador els mitjans necessaris (ordenador, cadira, taula de treball, connexió a internet…). S'ha de tenir en compte que “la teva casa” passa a ser “el centre de treball”.

Fins i tot, hi ha una obligació en Seguretat Laboral en la qual ha d'haver-hi una descripció de lloc de treball per part de l'empresa i assegurar-se que aquest sigui adequat.

El que diu la llei és que s'ha d'afegir un annex en el contracte laboral en el qual s'indiquin les condicions de teletreball i que, dins d'aquestes condicions, quedin reflectits les despeses que hi ha dins d'aquesta modalitat contractual.

E:-Com es vigila que això es compleixi?

D.R.: S'ha de fer una estimació aproximada de la part de la jornada que es dedicarà al treball.

“El que els Graduats Socials aconsellem és que es faci un pacte contractual, que és el més important dins del contracte de teletreball. És on ha d'estar tot detallat”.

Cal tenir en compte que una vegada que està signat, cap de les dues parts pot modificar-ho si no hi ha acord.

E:-Això és la teoria, però en la pràctica, què és el que veieu els Graduats Socials en el vostre dia a dia? Hi ha persones que teletreballen?

D.R.: A nivell d'implantació, en el cas de les empreses tecnològiques, per exemple, és una implantació natural. No presenta problemes. En la resta d'empreses, trobem moltes que apliquen sistemes mixtos. Però, pel que fa a les PIMES, en la majoria dels casos, és impossible fer teletreball.

Més informació