USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 24 de maig de 2021
Noticias generales

Entrevista a Pedro Mir, graduat social

"Ser graduat social és una professió de futur"

Pedro Mir, és graduat social i secretari general del Col·legi, en aquesta entrevista explica com és la professió del Graduat Social i com ajuden a canalitzar els interessos de la societat. "El món de les relacions laborals i l'accés a les tramitacions amb l'administració és cada vegada més complex i amb moltes arestes i per això ha resultat imprescindible una professió capaç de canalitzar els interessos i demandes dels ciutadans perquè arribin a un bon fi", comenta Pedro Mir.

• Pedro, què és per a tu ser graduat social?

• Ser graduat social suposa un repte diari, afrontant i intentant donar solució a la problemàtica a la qual s'enfronten les persones que acudeixen a nosaltres en cerca de respostes, en un context on predomina la inseguretat jurídica a causa de l'existència de normativa poc clara i fins i tot contradictòria i els constants canvis de criteri per part de les administracions. Aquesta problemàtica és molt diversa i alhora pot oferir diversos camins per a la seva resolució, per la qual cosa triar el millor camí implica per a nosaltres una gran responsabilitat, ja que de la nostra decisió dependrà que el client vegi satisfeta la seva pretensió amb èxit.

• Quina formació es necessita i com està distribuïda aquesta formació a Balears?

• El graduat social, a part de la formació jurídica que aporten els mateixos estudis en Grau de Relacions Laborals que dispensa la UIB, necessiten tenir formació i habilitats en altres camps com el de la informàtica, atès que avui dia la gran majoria de tràmits s'articulen a través d'aquesta via. D'altra banda, també és necessari formar-se en habilitats socials, ja que cal no oblidar que tractem amb persones que a vegades necessiten suport psicològic, ja que pot ser que hagin perdut el seu treball, la seva prestació social i conseqüentment el manteniment per a intentar tirar endavant. Amb independència dels estudis principals del nostre grau, des del nostre Col·legi oferim constants cursos de formació que abasten tots els àmbits en els quals ens hem de desembolicar, oferint també un constant reciclatge en els coneixements jurídics, que sempre estan en constant canvi i desenvolupament i que són la base del nostre treball.

• Què recomanaries als qui es plantegen aquests estudis?

• Donada la complexitat del context en el qual operaran, els recomanaria que busquessin emparar-se i relacionar-se amb el nostre Col·legi Professional, ja que des del Col·legi poden trobar un suport i la informació necessària per a actuar en tots els àmbits en què siguin requerits, atès que les diferents administracions constantment canalitzen la seva informació a través del Col·legi, qui al seu torn la transmet als seus col·legiats. Així mateix també els recomanaria el contacte permanent amb la resta de companys que formem el col·lectiu, ja que podem aprendre a solucionar conflictes amb les experiències que han pogut tenir els altres companys.

• Quin camp d'actuacions, de treball té ser graduat social?

• El camp és molt extens i divers, començant per l'actuació i defensa dels nostres clients en els Tribunals, passant per la creació, assessorament i gestió d'empreses, tant en l'àmbit fiscal, com en el laboral i de Seguretat Social, l'assessorament privat a particulars en els conflictes laborals o amb la mateixa administració, com també poder optar a assumir un posat funcionari en l'administració. Per tant, tenir tanta sortida professional i tanta demanda com la que existeix en aquest moment i és probable que augmenti en el futur amb els canvis que s'aveïnen, fan que les persones que estudien el grau, tinguin per a triar un ampli ventall d'activitats i possibilitats per al seu futur professional.

• Per què creus que és important col·legiar-se? Quins avantatges té?

• Sota el paraigua del Col·legi i a través de la col·legiació es té accés pràcticament a l'instant de les novetats legislatives, reciclatges constants en tota mena de formacions i contacte directe amb els altres companys, la qual cosa té un enorme valor i utilitat a l'hora d'executar els nostres treballs. També cal tenir en compte que el Col·legi protegeix i promociona la nostra professió, sent a la meva manera de veure imprescindible formar part d'un col·lectiu per a traslladar les nostres reivindicacions i inquietuds als organismes públics.

• Com ajuden els graduats socials en empreses i als treballadors?

• Avui dia amb l'administració pràcticament tancada i l'embull normatiu, acompanyada amb les dificultats que la informàtica planteja en algunes ocasions, els graduats socials han estat capaços de canalitzar les demandes de la societat, tan empreses, com a treballadors i possibilitar que el sistema hagi pogut continuar funcionant. Des del meu punt de vista els graduats socials han estat i són l'engranatge o l'enllaç que ha mantingut en funcionament a la societat, contribuint a pal·liar de manera decisiva els efectes de les crisis que hem sofert en aquest país, fent possible que les ajudes econòmiques, tant per a treballadors com per a empreses, hagin arribat al seu destí i hagin estat efectives.

ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.