USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 8 de juny de 2020
Noticias generales

Felipe Bravo imparteix Jornada en línia sobre Exoneracions ERTO Covid-19

Palma, 8 de juny de 2020

L'Il·llustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears juntament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social Illes Balears i en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, han organitzat la Jornada en línia Exoneracions ERTO Covid-19 (RDL 18 / 2020).

El formador va ser Felipe Bravo, assessor tècnic de la Direcció Província de la TGSS de les Illes Balears i va tractar temes relacionats amb: Reial Decret Llei 18/2020, Declaració responsable, exoneracions / exempcions aplicables, vigència Reial decret llei 18/202, identificació dels treballadors reincorporats (noves claus d'inactivitat), retorn a la situació de suspensió o reducció de jornada després de la reactivació, nova partició de trams durant la situació d'IT contingències comunes Pagament Delegat (PEC 21) aspectes presentació i gestió de casos a través de Casia.

La Jornada va estar adreçada a col·legiats exercents que van participar de forma en línia a causa de la situació d'estat d'alarma.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació