USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 1 de juliol de 2019
Noticias generales

Jornada criteri tècnic 101/2019 sobre actuació de la ITSS en matèria de registre de jornada

Palma, 1 de julio de 2019

El dijous 27 de juny va tenir lloc la Jornada Criteri Tècnic 101/2019 sobre actuació de la ITSS en matèria de registre de jornada.

La ponència, duta a terme per la Sra Yolanda Robledo Culebras, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i S.S. de les Illes Balears, va ser organitzada pel Il • lustre Col • legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears.

Sra Apol • lònia Julià Andreu, presidenta del Col·legi, va donar la benvinguda i va presentar la Jornada. La sessió, dirigida tant a col·legiats com a empleats dels Graduats Socials, va comptar amb gran assistència i participació per part del públic present a la sala.
ENQUESTA
La sala d'actes del col.legi està adaptat a les normes de ventilació contra la COVID, sent un espai segur per a reunions i esdeveniments. Saps que està disponible en la modalitat de lloguer?
1.-No sabia que estava adaptat a les normes de ventilació contra la COVID.
2.-No sabia que es podria arrendar.
3.-No necessito l'arrendament del mateix.
Coneixia que es podia arrendar.