USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 3 de febrer de 2022
Noticias generales

Jornades Laboralistes

Palma, 3 de febrer de 2022

Entrevista Sandra Verger, gerent de l'Associació de Constructors de Balears
Sandra Verger és la gerent de l'Associació de Constructors de Balears. Representa a un dels sectors més potents i de major pes en l'economia balear. Participarà en les pròximes Jornades Laboralistes organitzades pel Col·legi de Graduats Socials. En aquesta entrevista ens explica les seves reflexions sobre els canvis en la reforma laboral.

- Quina és la seva valoració respecte a la nova reforma laboral del govern?

- Aquesta última reforma laboral ha suposat un canvi significatiu en molts aspectes, incorporant les mesures exigides per la Unió Europea, atacant l'excés de temporalitat, incorporant mesures de flexibilitat interna, i per a mi, un dels punts més importants, és la gran aposta per la formació i la qualificació professional.

- Avancem o retrocedim amb aquests canvis?

- Al meu entendre, s'avança cap a un nou sistema de les relacions laborals, acostant-se als models existents dels països de la Unió Europea. Es produirà un canvi substancial en el model de contractació i en la formació professional i com tot canvi, és necessari un període d'adaptació. Potser, des del meu punt de vista, hauria d'haver-se deixat un règim transitori més ampli, molts dels canvis de gran importància estan pendents de desenvolupaments reglamentaris i de les negociacions col·lectives sectorials, la qual cosa dificultarà l'aplicació immediata de la norma.

-A qui beneficien més, a treballadors o empreses?

- Sent fruit de la negociació i el consens entre els agents socials, entenc que, en global, beneficia a totes dues parts. Hi haurà punts en què una part pugui sentir-se més beneficiada que una altra i viceversa, però l'essència de tota negociació és trobar l'equilibri entre les parts i penso que, en aquesta ocasió, s'ha aconseguit.

- Quina opinió li mereix l'extinció dels contractes indefinits en el sector de la Construcció? Són productius per als treballadors i les empreses?

- El sector de la construcció té unes peculiaritats pròpies en la seva activitat que ha fet necessari una regulació específica, com ha estat el contracte fix d'obra de l'article 24 del CGSC, un contracte nascut des del consens de les parts negociadores i que ha tingut d'escassa conflictivitat. La desaparició d'aquesta modalitat contractual i el canvi a la contractació indefinida, ha fet que hagi d'articular-se un procés específic d'extinció per al sector, amb unes causes justificades i taxades i, no oblidem, amb una indemnització que és superior a vint dies per any. Figures similars ja es troben regulades en les legislacions europees, p. ex. la francesa. Al meu entendre, la introducció de l'extinció dels contractes indefinits en el sector de la construcció és l'adaptació del contracte fix d'obra al nou sistema de relacions laborals que s'ha configurat després de la reforma.

- S'hauria d'haver fet algun altre canvi més?

- La causa principal de l'excés de temporalitat a Espanya deriva de la rigidesa i la dificultat a l'hora d'extingir els contractes de treball, això ha provocat la reticència de molts empresaris a la contractació indefinida. En la reforma laboral aconseguida a faltar una nova regulació de les extincions laborals, adaptant-les al nou marc normatiu de les contractacions.