USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 19 de juny de 2020
Noticias generales

Nova Junta de Govern de Col·legi de Graduats Socials

Palma, 19 de juny de 2020

El Il • lustre Col • legi d'Graduats Socials de les Illes Balears compta amb una nova Junta de Govern. Han prestat jurament solemne dels col·legiats Daniel Ruiz Cancho i Eva Camarasa Juan com a nous vocals. Tots dos ho han fet davant la presidenta Apol·lònia Julià i membres de l'actual Junta.

L'acte es va celebrar a la seu corporativa a Palma en un esdeveniment emotiu i solemne. La Junta de l'Il • lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ha quedat de la següent manera: Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Julià Andreu; Vicepresidentes Mª Gràcia Matas Oliva; Emilia Goyanes Castro i Mercè García Millan; Secretari General, Pere Mir Llompart; Tresorer, Federico Hermosel Garrigue; Vicesecretari Fco. Javier Hernández Manera; Contador, Jesús Avilés Muñoz; Vocals exercents Demarcació Mallorca: Rafael Aguiló Anglès; Adela Soriano Fiallega, Mercè García Millán, Jesús Avilés Muñoz, Eva Camarasa Joan i Daniel Ruiz Cancho; Demarcació Menorca, Remigi Gornés Marquès; Demarcació Eivissa i Formentera, Marcos Martínez Vicedo; Vocal No Exercent, Azucena López Perea.
ENQUESTA
La sala d'actes del col.legi està adaptat a les normes de ventilació contra la COVID, sent un espai segur per a reunions i esdeveniments. Saps que està disponible en la modalitat de lloguer?
1.-No sabia que estava adaptat a les normes de ventilació contra la COVID.
2.-No sabia que es podria arrendar.
3.-No necessito l'arrendament del mateix.
Coneixia que es podia arrendar.
Encuesta finalizada