USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 31 de gener de 2020
Noticias generales

Primera Sessió del VIII Foro Aranzadi Social Illes Balears 2020

Palma, 31 de gener de 2020

Dijous, dia 30 de gener, va tenir lloc la primera de les nou sessions mensuals que componen el VIII Fòrum Aranzadi Social Illes Balears 2020, celebrat a la seu col•legial i organitzat per Thomson Reuters en col•laboració amb el Il•lustre Col•legi Graduats Socials Illes Balears. Aquesta jornada inaugural, que va comptar amb la intervenció de Jesús Gullón Rodríguez, president de la Sala IV d'Tribunal Suprem, va servir també d'introducció a la matèria relacionada amb les novetats normatives i bibliogràfiques la presentació va anar a càrrec de la presidenta del Col•legi, Apol•lònia Julià.

Durant aquesta primera sessió es va dur a terme una interessant tertúlia sobre temes d'actualitat en la matèria, seguida d'un col•loqui. Tot seguit, el magistrat Jesús Gullón va exposar la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional, juntament amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. Posteriorment els assistents també van poder posar-se al corrent de aquells aspectes relacionats amb la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de les Illes i dels Jutjats Socials de les Illes Balears.

El Foro Aranzadi Social és una trobada entre professionals, basat en la pràctica i el debat, destinat a l'actualització contínua dels coneixements necessaris en l'àmbit de el Dret Laboral i de la Seguretat Social. Les seves sessions pretenen servir d'actualització permanent sobre les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals en aquest canviant camp. Durant les mateixes es realitzarà una exposició senzilla i rigorosa dels criteris emanats dels diferents òrgans que integren l'Administració de Justícia, amb especial atenció a la doctrina "de proximitat".