USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 24 de març de 2023
Noticias generales

Reunió Junta General Ordinària

Palma, 24 de març de 2023

Ahir 23 de març es va celebrar la Junta General Ordinària amb la presència dels membres de la Junta de Govern actual i anteriors així com diversos col·legiats. En aquesta reunió es van tractar temes com els comptes anuals 2022, liquidació del pressupost 2022, pressupost 2023, exposició per la Presidenta de l'actuació i desenvolupament del Col·legi durant l'any anterior, de l'estat en què es troben les gestions realitzades en defensa dels interessos dels col·legiats i es van aprovar per unanimitat les propostes de la Junta de Govern.
AGENDA
ENQUESTA
Quina és la vostra opinió sobre l'ús d'Intel·ligència Artificial i l'automatització en les relacions laborals i gestió de RRHH?
A favor, milloren l'eficiència i la precisió.
A favor, però sense descuidar la interacció humana.
En contra, poden posar en risc la privacitat i generar desigualtats.
En contra, posen en perill llocs de treball i la professió de graduat social.