USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 6 de maig de 2022
Noticias generales

Sessió informativa sobre la Renda 2021 amb Jesús Murillo Ballestero

Palma, 6 de maig de 2022L’Il·llustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials, vàren organitzar en la seu col·legial la sessió informativa sobre la Renda 2021. El ponent va ser Jesús Murillo Ballestero, administrador de la AEAT a Inca, qui va analitzar totes les novetats normatives relatives a l'IRPF 2021, així com les millores i novetats en el programa Renda Web i Dades Fiscals.

La formació va ser presentada per Federico Hermosel, graduat social i tresorer del Col·legi.
AGENDA
ENQUESTA
Considera que té prou informació i coneixement sobre la cobertura, gestió, comunicació i tramitació de l'Assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria per atendre sinistres professionals:
Tenc una informació suficient.
Necessito informació sobre la tramitació.
Necessito informació sobre les cobertures.
No tenc interès en el tema.
Encuesta finalizada