USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 28 de novembre de 2022
Noticias generales

Última sessió del X Fòrum Aranzadi Social Balears 2022 amb Jesús García i Antoni Oliver

Palma, 28 de novembre de 2022

La Seu del Col·legi de Graduats Socials de Balears ha acollit l'última sessió del X FÒRUM ARANZADI SOCIAL BALEARS 2022. Una trobada entre professionals, basat en la pràctica i el debat, destinat a l'actualització contínua dels coneixements necessaris en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Aquest fòrum aporta actualització permanent sobre les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals en aquest canviant camp. Exposició senzilla i rigorosa dels criteris emanats dels diferents òrgans que integren l'Administració de Justícia amb especial atenció a la doctrina “de proximitat”.

Amb la mateixa estructura interna, cada sessió resulta completament diferent de les precedents, sense que es repesquin qüestions endarrerides o s'incorri en tedioses repeticions.

L'última jornada formativa ha estat impartida per Antoni Oliver Reus, President de la Sala social del TSJ de les Illes Balears i per Jesús García Garriga, advocat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.