USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 27 de novembre de 2023
Noticias generales

XXXI Trobada de Graduats Socials de les Illes Balears i 50è aniversari del Col·legi.

Palma, 27 de noviembre de 2023

Una magnífica celebració de la professió i la commemoració del mig segle del Col·legi


La XXXI Trobada de Graduats Socials organitzada per l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, que va tenir lloc el divendres 17 de novembre a l'Hotel Nixe Palace de Palma, va ser una celebració carregada d'emotivitat i de reconeixements. A aquesta celebració es va unir la del 50è aniversari del Col·legi, fet que la va fer doblement especial.

Acompanyant la Junta de Govern del Col·legi, encapçalada per la seva presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Mª Julià Andreu, van estar les següents autoritats: Hble. Sr. Alejandro Sáenz de Sant Pere Garcia, Conseller d'Empresa, Ocupació i Energia; Excm. Sr. Joaquín Merchán Bermejo, President del Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya i l'Il·lm. Sr. Sr. Antoni Oliver i Reus, President de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

La trobada anual del cos col·legial va servir, com de costum, per distingir diferents personalitats de la societat balear que, d'alguna manera o altra, han contribuït a millorar i elevar els estàndards de qualitat dels graduats socials de les illes. Aquesta vegada, l'Excm. Sr. Antonio Vicente Sempere Navarro, president de la Sala IV del Tribunal Suprem, va ser distingit pel Col·legi amb el XII Premi Erga Omnes 2023, en reconeixement a la seva contribució activa en la presència dels Graduats Socials als Jutjats del Social com a operadors jurídics i per la seva participació als actes formatius i institucionals que organitza el nostre Col·legi.

Cristina Capellà Guardia va ser doblement premiada en rebre els Premis Francisco J. Wilhelmi VI Edició i el Premi Millor TFG de Relacions Laborals VI Edició.

Es va fer entrega dels premis atorgats pel Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya al Sr. Federico Hermosel Garrigué, qui va rebre la Medalla d'Or al mèrit col·legial i a la Sra. Margarita Roig Costa, que va rebre la Medalla de Plata al mèrit col·legial .

Així mateix, es va fer entrega de les Medalles d'Or al mèrit col·legial, atorgades per l'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, als Srs. Fco. Javier Hernández Manera i Federico Hermosel Garrigué.

Sra. Eva Camarasa Juan, Sr. Joan R. Darder Alorda, Sr. Ramon Gaya Amoros, Sr. Ramon Ginard Romero, Sra. Apol·lònia Mª Julia Andreu, Sra. Magdalena Massot Servera, Sr. Margarita Torrens Artigues i Rafael Tur Tur van rebre la Medalla de Plata al mèrit col·legial de l'ICOGSIB per complir 25 anys de col·legiació.
Les darreres distincions van ser per a aquells graduats socials que han complert quinze anys de col·legiació, Sr. Javier Crespo Oliver, Sra. Marta Fernández Diez, Sra. Sandra Puga Moral i Sr. Francisco Rotger Covas.

Van tenir una menció especial els col·legiats emèrits, tampoc van faltar unes paraules adreçades als nous col·legiats per donar-los la benvinguda.

La vetllada va comptar amb la presència de directors provincials de la TGSS, SEPE, SOIB, ISM, del cap de serveis de la TGSS, la directora general de Treball i Salut Laboral, representants d'altres col·legis professionals de les Illes Balears, representació de la UIB i el Director gerent del TAMIB.

A més, atesa l'especial commemoració del mig segle del Col·legi, van assistir grans personalitats, entre aquests, els premiats ERGA OMNES, la Comissió Permanent del Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya, Presidents de Col·legis provincials de Graduats Socials i Ex Presidents del nostre Il·lustre Col·legi.

La presidenta va fer un emotiu discurs, recordant a tots els que han format part del Col·legi en aquests cinquanta anys de vida, l'acte va ser conclòs pel President del Consell, que va lloar la trajectòria del Col·legi, i va fer un reconeixement per la tasca realitzada per la Presidenta i la Junta de Govern.

Al fi de festa va servir per reforçar, encara més, la unió de tots els col·legiats, sens dubte va ser una celebració per recordar.ENQUESTA
T'agradaria que el Col·legi proporcionés més oportunitats per millorar habilitats interpersonals i de lideratge, com ara comunicació efectiva o lideratge?
Sí, em beneficiaria molt més formació en aquest àmbit.
Potser, depenent dels detalls específics del programa.
No, prefereixo enfocar-me en habilitats tècniques i acadèmiques.
Encuesta finalizada