USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Quin tema creus que s'ha de promoure en l'acció formativa del Col·legi?
Gestió d'empresa.
13 Vots (23.21 %)
En matèria de Seguretat Social.
12 Vots (21.43 %)
Procediment laboral.
29 Vots (51.79 %)
Una altra matèria.
2 Vots (3.57 %)

Nombre de vots:56
VOTA ARA
Quin tema creus que s'ha de promoure en l'acció formativa del Col·legi?
Gestió d'empresa.
En matèria de Seguretat Social.
Procediment laboral.
Una altra matèria.
Aquesta votació començà el dia 28/05/2021 y finalitzarà el dia 30/06/2021, queden 7 dias y 7 hores