USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

VOTACIÓ

ENQUESTA
Recorda que la Junta General es celebra cada any i estan convocats tots els col·legiats?
Sí i tenc intenció d'assistir.
Sí, però desconeixia que podia assistir.
Desconeixia que es celebrava una junta general anual.
Encuesta finalizada