USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Creu que el Reial decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la empleabilitad dels treballadors aconseguirà els objectius que es proposa o, per contra, desincentivará la contractació?
Si afavorirà la contractació.
2 Vots (8.00 %)
Desincentivará la contractació.
17 Vots (68.00 %)
No sap.
6 Vots (24.00 %)

Nombre de vots:25
Encuesta finalizada
AGENDA