USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Sobre la base de la gestió del Col·legi durant l'any 2014, quins aspectes considera que es poden millorar?
Estic satisfet amb la gestió del Col·legi en general.
58 Vots (61.05 %)
Consider que es pot millorar en matèria de formació.
21 Vots (22.11 %)
Consider que es pot millorar en matèria de comunicació amb els col·legiats.
12 Vots (12.63 %)
Consider que es pot millorar en matèria de gestió administrativa
4 Vots (4.21 %)

Nombre de vots:95
Encuesta finalizada
AGENDA