USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Està vostè interessat en rebre formació per vídeo conferència/streaming?
Si, de formació ja realitzada en el Col·legi
55 Vots (65.48 %)
Si, d'una altra temàtica diferent de la rebuda al Col.legi
11 Vots (13.10 %)
No, prefereixo sempre presencial.
18 Vots (21.43 %)

Nombre de vots:84
Encuesta finalizada