USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Si la nova Junta de Govern ha d'incidir en Cultura i Formació, quina matèria concreta desitja que es prioritzi ?:
Gestió de personal.
14 Vots (14.74 %)
Gestió de sistemes: Siltr@, Contrat@, Delt@, Red, etc.
13 Vots (13.68 %)
Jurídic-laboral.
61 Vots (64.21 %)
Fiscal- comptable.
4 Vots (4.21 %)
Creixement personal.
3 Vots (3.16 %)

Nombre de vots:95
Encuesta finalizada
AGENDA