USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Estaria interessat en rebre formació en relació als Convenis Col·lectius?
1. Principalment els de recent publicació.
5 Vots (6.49 %)
2. Principalment convenis provincials.
8 Vots (10.39 %)
3. Principalment convenis d'àmbit estatal més representatius a les Illes Balears.
4 Vots (5.19 %)
4.Totes les opcions anteriors.
60 Vots (77.92 %)

Nombre de vots:77
Encuesta finalizada