USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En relació al nou servei de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria que ofereix el Col·legi:
1. Ho faig servir habitualment i em resulta molt útil en les meves gestions.
4 Vots (10.53 %)
2. Ho faig servir amb poca freqüència o des de fa poc temps i no puc encara valorar el servei.
5 Vots (13.16 %)
3. No ho utilitzo perquè no realitzo tràmits d'estrangeria o realitzo només de manera ocasional.
20 Vots (52.63 %)
4. No conec el servei i m'agradaria rebre informació del mateix.
9 Vots (23.68 %)

Nombre de vots:38
Encuesta finalizada