USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Coneix l'existència del servei que el Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears presta a través de la "Línia 24 hores d'atenció psicològica 900.112.003 per a afectats per la crisi sanitària"?
1 El conec i pot ser d'ajuda.
6 Vots (9.68 %)
2 El conec però no ho he utilitzat.
15 Vots (24.19 %)
3 No el coneixia i pot ser d'ajuda.
35 Vots (56.45 %)
4 No el coneixia però no ho faré servir.
6 Vots (9.68 %)

Nombre de vots:62
Encuesta finalizada
AGENDA