USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Quin tema creus que s'ha de promoure en l'acció formativa del Col·legi?
Gestió d'empresa.
13 Vots (22.03 %)
En matèria de Seguretat Social.
12 Vots (20.34 %)
Procediment laboral.
31 Vots (52.54 %)
Una altra matèria.
3 Vots (5.08 %)

Nombre de vots:59
Encuesta finalizada
AGENDA