USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Coneix les obligacions deontològiques de la professió?
Sí, tenc ple coneixement.
15 Vots (25.00 %)
Sóc coneixedor però tenc dubtes sobre la seva aplicació pràctica.
24 Vots (40.00 %)
Tenc un coneixement superficial bàsic.
21 Vots (35.00 %)

Nombre de vots:60
Encuesta finalizada