USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Considera interessant que el Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ofereixi als seus col·legiats el servei de suport informàtic d'alguna entitat col·laboradora?
Si, ho considero necessari pels canvis informàtics constants que exigeixen les plataformes.
12 Vots (30.77 %)
Si, perquè seria un servei ràpid i especialitzat.
8 Vots (20.51 %)
No, ja disposo d'aquest servei.
19 Vots (48.72 %)

Nombre de vots:39
Encuesta finalizada
AGENDA