USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Considera útil la gestió i el manteniment per part del Col·legi d'un fòrum de professionals a través de whatsapp?
Sí, ho mantindria en els mateixos termes.
57 Vots (58.76 %)
Sí, però amb utilitat més professional.
25 Vots (25.77 %)
No, no en faig ús.
6 Vots (6.19 %)
No en tenia coneixement.
9 Vots (9.28 %)

Nombre de vots:97
Encuesta finalizada