USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Considera que té prou informació i coneixement sobre la cobertura, gestió, comunicació i tramitació de l'Assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria per atendre sinistres professionals:
Tenc una informació suficient.
13 Vots (28.26 %)
Necessito informació sobre la tramitació.
10 Vots (21.74 %)
Necessito informació sobre les cobertures.
21 Vots (45.65 %)
No tenc interès en el tema.
2 Vots (4.35 %)

Nombre de vots:46
Encuesta finalizada