USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En cas que el Col·legi organitzés cursos d'Inglés per a professionals de relacions laborals:
Estaria interessat en cursos d'anglès pràctic per als despatxos.
17 Vots (37.78 %)
Estaria interessat en cursos d'anglès jurídic.
2 Vots (4.44 %)
Sí, tots dos.
24 Vots (53.33 %)
No, no m'interessa.
2 Vots (4.44 %)

Nombre de vots:45
Encuesta finalizada