USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Estaria interessat que s'organitzessin excursions per als col·legiats?:
Sí estic interessat i acudiria sol.
5 Vots (20.00 %)
Sí estic interessat i acudiria en companyia dels meus familiars.
6 Vots (24.00 %)
Sí estic interessat especialment en activitats en les quals puguin participar els meus fills.
8 Vots (32.00 %)
No estic interessat.
6 Vots (24.00 %)

Nombre de vots:25
Encuesta finalizada