USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 16 de desembre de 2022
Noticias generales

L'Il·lm. Sr. Antoni Oliver Reus reconegut amb el Premi Mèrit Social 2022 en la categoria de Premi Mèrit a la Trajectòria Professional

Palma,16 de desembre de 2022

El jurat de la XVII EDICIÓ DELS PREMIS MÈRIT SOCIAL 2022 ha atorgat el prestigiós premi MÈRIT SOCIAL A LA JUSTÍCIA al Sr. Antoni Oliver Reus, President de la Sala social del Tribunal Superior de Justícia d'Illes Balears, en la categoria de “Premi Mèrit Social a la Trajectòria Professional”.

Un merescut i just reconeixement, atorgat després de la proposta unànime de la Junta de Govern en la seva sessió del 18 d'octubre de 2022, per la seva vinculació amb el col·lectiu professional de Graduats Socials durant la seva llarga etapa com a Professor de l'antiga Escola Universitària de Relacions Laborals d'Illes Balears i en el Grau de Relacions Laborals de la Universitat de les Illes Balears, per la seva dilata trajectòria en la Jurisdicció Social, per la seva participació en nombrosos actes formatius i socials organitzats pel nostre Col·legi i altres Col·legis de Graduats Socials d'Espanya, a més de la seva manifesta estima i dedicació als Graduats Socials i per la defensa dels interessos generals de la nostra professió.

Aquest guardó és un Premi que el Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya atorga a les persones que durant l'any, immediatament anterior al seu atorgament, s'han distingit per la seva labor en pro de la Justícia Espanyola, per la seva Trajectòria Professional, en pro de la Defensa de la professió, en pro a la Prevenció de Riscos Laborals i finalment, a la millor labor periodística tot això en benefici a la JUSTÍCIA SOCIAL, lema de la nostra professió.

El premi serà lliurat per Sr. Ricardo Gabaldón Gabaldón, President del Consell General de Graduats Socials d'Espanya, juntament amb la nostra Presidenta, Apol·lònia Mª Julià Andreu, el pròxim dia 16 de desembre de 2022 al Senat.